Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel

Op grond van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) kunnen subsidies worden verstrekt voor aanschaf van en innovatie rondom emissievrij materieel en van de ombouw (retrofit) naar emissievrij of emissiearm materieel dat ingezet wordt in de bouwsector. Aangezien geschikte laad- en tankinfra op de bouwplaats aangemerkt wordt als een belangrijk potentieel knelpunt voor de uitrol van emissieloos bouwmaterieel, is innovatie hieromtrent eveneens subsidiabel onder deze regeling. Aanleiding voor de regeling is de ambitie van het Kabinet om in de bouwsector 60 procent NOx-reductie in 2030 te realiseren via emissiearme en circulaire bouw.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013145

Opschrift

Regeling houdende vaststelling van regels ter bevordering van de aanschaf, ombouw en innovatie van schone of emissieloze machineswerktuigen die worden gebruikt in de bouw

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-12-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
16-01-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 24-03-2022 Bekendmaking stcrt-2022-7864
09-05-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-7864

Startpagina

Acties

Delen regeling