Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Deze regeling maakt onderdeel uit van het implementatietraject van richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op gebied van wegwerpplastics op het milieu (PbEU 2019, L 155) (hierna: de richtlijn). De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd door middel van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Stb. 2021, 294) (hierna: het Besluit). Met dit besluit is ook het Besluit beheer verpakkingen 2014 gewijzigd (hierna: het Verpakkingenbesluit). Bij ministeriële regeling worden op grond van artikel 9.5.2, zevende lid, deze besluiten nader uitgewerkt. Het doel van de genomen maatregelen is om de hoeveelheid wegwerpplastic die in het zwerfafval terecht komt te verminderen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK013146

Opschrift

Regeling houdende regels inzake aangewezen kunststofproducten voor eenmalig gebruik, producten van oxo-degradeerbare kunststoffen en kunststofhoudend vistuig

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-10-2021 Internetconsultatie (start)
06-12-2021 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 31-03-2022 Bekendmaking stcrt-2022-8376
01-01-2023 Inwerkingtreding stcrt-2022-8376

Startpagina

Acties

Delen regeling