Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Projectstimuleringsregeling Interreg VI

Deze regeling maakt het mogelijk om subsidie te verlenen aan aanvragers die een projectvoorstel indienen voor enkele transnationale Interreg programma’s. De subsidieregeling heeft een looptijd van drie jaar en is bedoeld voor lagere overheden, stichtingen, verenigingen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. IenW bood deze regeling ook in eerdere programmaperiodes aan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013155

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ………, nr. …………, houdende regels voor subsidie ter stimulering van het indienen van projectvoorstellen die vallen onder Interreg Europe, North West Europe of North Sea Region (Projectstimuleringsregeling Interreg VI)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-07-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
20-08-2021 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling