Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Kadasterwet ivm obstakeldatabank

In bijlage 15 bij het Verdrag van Chicago zijn verplichtingen opgenomen voor de betrokken landen met betrekking tot elektronische databestanden van obstakels die relevant zijn voor de luchtvaart. In de Europese Unie zijn eisen ten aanzien van obstakeldatabestanden vanaf 27 januari 2022 opgenomen in uitvoeringsverordening (EU) 2017/373. Vanaf die datum is uitvoeringsverordening 2020/469 tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/373 namelijk toepasselijk. In uitvoeringsverordening (EU) 2017/373 zijn standaarden uit bijlage 15 op het gebied van Aeronautical Information Services (AIS) bij het Verdrag van Chicago overgenomen. Onderdeel hiervan is het in luchtvaartinformatieproducten beschikbaar stellen van gegevens over obstakels. Deze obstakelgegevens betreffen bijvoorbeeld de aanduiding van het obstakel, de positie, de hoogte en de hoogteligging en moeten worden opgeslagen, bijgehouden en uitgewisseld worden. Om aan de elektronische uitwisseling uitvoering te geven wordt voorgesteld de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (hierna: de Dienst) op te dragen die obstakeldatabase met bijbehorende gegevens op te zetten en te beheren conform de eisen die gesteld worden in uitvoeringsverordening (EU) 2017/373. Omdat het een structurele taak betreft is het noodzakelijk de Dienst hiervoor in de Kadasterwet aan te wijzen. Aanwijzing van de Dienst is passend, gelet op de uitvoering van vergelijkbare taken met betrekking tot het verzamelen en beheren van geografische gegevens waarmee de Dienst reeds belast is, zoals het obstakelbestand voor de militaire luchtvaart.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013163

Opschrift

Wet... houdende wijziging Kadasterwet in verband met het aanwijzen van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers voor de taak van het verzamelen en bijhouden van obstakelgegevens in een database

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-12-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-02-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling