Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verhoging bedragen kindgebonden budget per 2022

Het betreft een verhoging van de bedragen van het kindgebonden budget per 1 januari 2022, anders dan de normale indexatie. Om die reden worden de nieuwe bedragen bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013186

Opschrift

verhoging met ingang van het berekeningsjaar 2022 van enige bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-09-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
06-10-2021 Internetconsultatie (eind)
15-10-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-10-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-10-2021 Advies Raad van State uitgebracht
17-11-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-11-2021 Bekendmaking stb-2021-562
25-11-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2022 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling