Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging regelingen herstructurering examenstructuur rijbewijzen C en D en code 95

Het doel van deze regeling is de herstructurering van de examenstructuur voor het behalen van de rijbewijzen C en D en de code 95 (vakbekwaamheid beroepschauffeurs). Hiertoe worden de exameneisen licht gewijzigd. De toetsmatrijzen vervallen. Het CBR wordt in staat gesteld deze zelf vast te stellen en aan te passen indien nodig.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013190

Opschrift

Regeling tot wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C of D1,E bij D1, D en E bij D, de Regeling eisen theorie-examens C en C1, de Regeling eisen theorie-examens D en D1 en de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 in verband met de herstructurering van de examenstructuur voor de rijbewijscategorieën C1, C, D1 en D en getuigschriften van vakbekwaamheid

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-05-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
24-06-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 13-09-2022 Bekendmaking stcrt-2022-23626
14-09-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-23626

Startpagina

Acties

Delen regeling