Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelamvb implementatie Telecomcode

Met dit besluit worden tien besluiten gewijzigd ter uitvoering van de Telecommunicatiewet (hierna: wet) en ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 met betrekking tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (PbEU 2018, L 321; hierna: Telecomcode). Het belangrijkste doel van de Telecomcode is het verbeteren van de randvoorwaarden voor het realiseren van snelle digitale communicatieverbindingen (‘connectiviteit’) in de EU. Daarmee wordt een verdere bijdrage geleverd aan het verwezenlijken van een van de doelstellingen uit de mededeling van de Commissie van 6 mei 2015 om te komen tot een digitale interne markt voor de Europese Unie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Amvb
Onderwerp Economie | ICT
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK013222

Opschrift

Besluit van tot wijziging van verschillende algemene maatregelen van bestuur die zijn vastgesteld krachtens de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/1972
13-04-2021 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/1972
31-10-2021 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 07-12-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-12-2021 Advies Raad van State uitgebracht
22-02-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 01-03-2022 Bekendmaking stb-2022-95
02-03-2022 Inwerkingtreding stb-2022-95
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling