Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tot wijziging van de Waterregeling en de Omgevingsregeling (energierendement bodemenergiesystemen)

Bij de aanvraag om een watervergunning voor een open bodemenergiesysteem op grond van de Waterwet moet volgens de Waterregeling onder meer een verklaring over het te verwachten energierendement van het systeem worden overgelegd. Deze moet nu door de installateur van het systeem aan de vergunningaanvrager worden verstrekt. In de praktijk blijkt dat er niet altijd al een installateur betrokken is op het moment waarop de vergunning wordt aangevraagd. Daarom wordt nu toegevoegd dat de verklaring ook mag zijn afgegeven door de ontwerper van het systeem. De keuze of een verklaring van de ontwerper dan wel installateur bij de vergunningaanvraag wordt gevoegd is aan de aanvrager.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013257

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-02-2022 Internetconsultatie (start)
28-03-2022 Internetconsultatie (eind)
01-04-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 20-04-2022 Bekendmaking stcrt-2022-10295
01-07-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-10295

Startpagina

Acties

Delen regeling