Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet afschaffing schuldig nalatigverklaring

Het wetsvoorstel strekt afschaffing van de mogelijkheid om verzekerden voor de AOW schuldig nalatig te verklaren indien de premie voor de volksverzekeringen niet volledig is betaald.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36309
KetenID WGK013266

Opschrift

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid van schuldignalatigverklaring bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-11-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-12-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
25-01-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 21-02-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
29-03-2023 Verslag
28-06-2023 Nota n.a.v. verslag
21-09-2023 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
21-09-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 03-10-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
10-10-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
10-10-2023 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 01-11-2023 Bekendmaking stb-2023-381
15-11-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-408
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2023-408

Startpagina

Acties

Delen regeling