Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, de Regeling geluid milieubeheer, de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder en de Regeling omgevingslawaai luchtvaart

Regeling tot wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, de Regeling geluid milieubeheer, de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder en de Regeling omgevingslawaai luchtvaart in verband met de implementatie van de wijziging van bijlage II en bijlage III van de richtlijn omgevingslawaai, de toevoeging van diffractor als geluidmaatregel en een technische wijziging.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK013276

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-NUMMER, tot wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, de Regeling geluid milieubeheer, de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder en de Regeling omgevingslawaai luchtvaart in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2020/367 van de Commissie van 4 maart 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de vaststelling van bepalingsmethoden voor de schadelijke effecten van omgevingslawaai betreft, de implementatie van Gedelegeerde Richtlijn (EU) C(2020) 9101 van de Commissie van 21 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor lawaai met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, de toevoeging van diffractor als geluidmaatregel en een technische wijziging

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2020/367
EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2021/1226
20-05-2020 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2020/367
Bekendmaking 01-03-2022 Bekendmaking stcrt-2022-103
01-03-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-103
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling