Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 36174
KetenID WGK013281

Opschrift

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/78 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de covid-19 crisis (PbEU 2021, L 68) (Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2021/338
05-10-2021 Internetconsultatie (start)
16-11-2021 Internetconsultatie (eind)
01-04-2022 Ministerraad akkoord
24-08-2022 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2021/338
Raad van State 12-04-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 07-07-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 36174

Startpagina

Acties

Delen regeling