Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging besluit beschikbaarheidbijdrage Wmg ivm inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding

Aanpassing van Besluit beschikbaarheidbijdrage Wmg zodat de beschikbaarheidbijdrage kan worden besteed aan het verkrijgen van inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013312

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-10-2022 Internetconsultatie (start)
24-11-2022 Internetconsultatie (eind)
27-01-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-02-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-02-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
22-03-2023 Advies Raad van State uitgebracht
12-04-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 26-04-2023 Bekendmaking stb-2023-142
01-07-2023 Inwerkingtreding stb-2023-142

Startpagina

Acties

Delen regeling