Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk

Dit wetsvoorstel regelt de instelling van een adviescollege voor onbepaalde tijd, dat zich richt op de toetsing van regeldrukeffecten van voorgenomen regelgeving. De taken van het nieuwe adviescollege komen in grote lijnen overeen met wat het huidige Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) doet. Dat adviescollege is echter tijdelijk ingesteld; de termijn eindigt 1 december 2022. Het nieuwe adviescollege krijgt er een aantal taken bij. De belangrijkste zijn de toetsing van de regeldrukeffecten voor Nederland van voorstellen voor Europese wetgeving en de advisering over de regeldruk van beleidsvisies.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013316

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-08-2022 Internetconsultatie (eind)
Eerste Kamer 23-05-2023 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling