Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gegevensverstrekking SZW-EZK voor vaststelling NOW-1 en -2

Deze AMvB maakt het mogelijk dat de RVO, namens de minister van EZK, gegevens met betrekking tot ontvangen TVL-subsidies kan verstrekken aan het UWV, namens de minister van SZW. Dit is nodig voor de vaststelling van de subsidies die verstrekt zijn op grond van de NOW-1 en -2.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013336

Opschrift

Ontwerpbesluit van [datum] tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met het voorzien in een grondslag voor gegevensverwerkingen voor de uitvoering van subsidies ten behoeve van de betaling van loonkosten en vaste lasten in buitengewone omstandigheden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-03-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
31-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
19-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
14-06-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-06-2022 Bekendmaking stb-2022-249
23-06-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
24-06-2022 Inwerkingtreding stb-2022-249
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling