Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de wijziging van het auteurscontractenrecht

De per 1 juli 2015 in werking getreden Wet auteurscontractenrecht heeft tot doel de contractuele positie van de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk, zoals een schrijver, componist of fotograaf, ten opzichte van de exploitant van zijn werk te versterken. De wet wijzigt daartoe de Auteurswet (Aw) en de Wet op de naburige rechten (Wnr). De desbetreffende bepalingen uit de Aw zijn in de Wnr van overeenkomstige toepassing verklaard op uitvoerend kunstenaars, zoals muzikanten en acteurs. De Wet auteurscontractenrecht is in 2020 geëvalueerd. De evaluatie geeft aanleiding om de bepalingen van de wet op bepaalde punten te herzien. Dit wetsvoorstel voorziet in deze aanpassingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK013342

Opschrift

Wet wijziging auteurscontractenrecht

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-04-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
04-07-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling