Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling Regeling ammoniak en veehouderij en Regeling geurhinder en veehouderij

De bijlagen 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij worden gewijzigd ivm een periodieke actualisatie. Er worden enkele nieuwe huisvestingssystemen opgenomen, voor één huisvestingssysteem en één additionele techniek wordt de voorlopige emissiefactor ingetrokken en voor één huisvestingssysteem wordt de emissiefactor verhoogd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013350

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-01-2022 Internetconsultatie (start)
17-02-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 26-09-2022 Bekendmaking stcrt-2022-22829
01-12-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-22829

Startpagina

Acties

Delen regeling