Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV's

Dit besluit wijzigt het Besluit beheer autobanden en het Besluit beheer autowrakken en trekt het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 in. Aanleiding hiervoor is het per 1 januari 2023 van kracht worden van algemene regels met betrekking tot de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijk voor autobanden, autowrakken en batterijen op grond van het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Deze wijzigingen en intrekking zijn wetstechnisch van aard en brengen geen inhoudelijke veranderingen teweeg in de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor autobanden, autowrakken en batterijen en accu’s. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het Besluit beheer autobanden een wijziging aan te brengen in de omschrijving van het begrip ‘importeur’ en in het Besluit beheer verpakkingen 2014 een wijziging aan te brengen in het begrip ‘drankenkartons’. Deze wijzigingen zijn inhoudelijk van aard.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013357

Opschrift

Besluit van ….houdende wijziging van het Besluit beheer autobanden en het Besluit beheer autowrakken en het intrekken van het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 in verband met het per 1 januari 2023 van toepassing zijn van algemene regels ten aanzien van de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor autobanden, autowrakken en batterijen en accu’s op grond van het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 (Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV’s)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-02-2022 Ministerraad akkoord
17-03-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 16-02-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
23-02-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling