Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet educatieve module

Met dit wetsvoorstel wordt het experiment educatieve module verankerd in de WHW en de WVO 2020. Ook worden er enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding doorgevoerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36132
KetenID WGK013362

Opschrift

Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-11-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
10-01-2022 Internetconsultatie (eind)
25-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-04-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 13-06-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-06-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
13-09-2022 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling