Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet educatieve module

Dit wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. Met dit voorstel worden verschillende maatregelen geïnitieerd waarmee wordt beoogd de drempel om leraar te worden te verlagen, zodat het aantal leraren zal toenemen. Deze maatregelen betreffen: - het omzetten van het experiment met de educatieve module naar een structurele regeling; - de verbreding van het recht op studiefinanciering voor hbo-lerarenopleidingen; - het mogelijk maken van een verklaring afgelegde vakken en opgedane bekwaamheid. De maatregelen beogen separaat en in samenhang een bijdrage te leveren aan de afname van het lerarentekort.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36132
KetenID WGK013362

Opschrift

Wet van 3 juni 2023 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-11-2021 Internetconsultatie (start)
10-01-2022 Internetconsultatie (eind)
25-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-04-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 13-06-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-06-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
13-09-2022 Verslag
09-02-2023 Nota n.a.v. verslag
10-03-2023 Nota van wijziging
22-03-2023 Plenaire behandeling Tweede Kamer
28-03-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 01-05-2023 Voorlopig verslag
16-05-2023 Memorie van antwoord
23-05-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
30-05-2023 Plenaire behandeling Eerste Kamer
30-05-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 12-06-2023 Bekendmaking stb-2023-192
10-07-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-249
01-08-2023 Inwerkingtreding stb-2023-249
01-09-2023 Inwerkingtreding stb-2023-249

Startpagina

Acties

Delen regeling