Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tarieven Woo

Implementatieregelgeving Wet open overheid. Stelt de tarieven vast die mogen worden gevraagd voor kopieën van stukken n.a.v. een aanvraag op grond van de Woo

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013407

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-12-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
31-01-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 24-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
04-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
01-06-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 14-06-2022 Bekendmaking stb-2022-224
15-06-2022 Inwerkingtreding stb-2022-224

Startpagina

Acties

Delen regeling