Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit voldoening lesgeld, invoering Registratie instellingen en opleidingen en technische verbeteringen

Het besluit bevat een wijziging van de wijze van voldoening van het lesgeld. Vanwege de komst van iDeal kan de ‘automatische incasso ineens’ vervallen. Verder wordt de mogelijkheid vastgelegd om betalingsregelingen m.b.t. het lesgeld samen te voegen. Daarnaast worden verwijzingen naar de Centrale registers voor opleidingen hoger onderwijs en beroepsonderwijs vervangen door de Registratie instellingen en opleidingen. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal puur wetstechnische wijzigingen mee te nemen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK013463

Opschrift

Besluit van 23 november 2022 tot wijziging van diverse besluiten in verband met wijzigingen op het terrein van de voldoening van het lesgeld, de invoering van de Registratie instellingen en opleidingen en enkele technische verbeteringen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-04-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
26-05-2022 Internetconsultatie (eind)
09-09-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-09-2022 Voorhang start Tweede Kamer
16-09-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
14-10-2022 Voorhang einde Tweede Kamer
14-10-2022 Voorhang einde Eerste Kamer
19-10-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
03-11-2022 Advies Raad van State uitgebracht
21-11-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 01-12-2022 Bekendmaking stb-2022-483
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-483

Startpagina

Acties

Delen regeling