Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water

Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten legt bepaalde eisen op aan verschillende producten en diensten. Deze eisen strekken ertoe om deze producten en diensten toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Het harmoniseren van de voorschriften draagt bij aan de werking van de interne markt. Een van de diensten waarop de richtlijn betrekking heeft, is het personenvervoer over water en door de lucht. Dit besluit implementeert het deel van de Richtlijn (EU) 2019/883 dat betrekking heeft op het personenvervoer over water en door de lucht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK013478

Opschrift

Besluit van (...) houdende regels betreffende toegankelijkheidsvoorschriften voor het personenvervoer per vliegtuig en over water ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Besluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-04-2022 Internetconsultatie (start)
16-05-2022 Internetconsultatie (eind)
09-06-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-06-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling