Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit SUWI ivm gegevensverstrekking door UWV aan pensioenuitvoerders en verzekeraars

Met deze wijziging wordt voorzien in een grondslag voor het maken van een onderscheid tussen betalingen van WIA-uitkeringen en voorschotten daarop, in de signalen die UWV geeft aan pensioenuitvoerders en verzekeraars.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013484

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-05-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
02-06-2022 Internetconsultatie (eind)
15-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
25-08-2022 Advies Raad van State uitgebracht
28-09-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 30-09-2022 Bekendmaking stb-2022-375
01-10-2022 Inwerkingtreding
18-10-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling