Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele besluiten op grond van de Omgevingswet in verband met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over windparken

Het ontwerp-besluit voorziet in: - het intrekken van bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer over windturbines voor windparken van 3 of meer windturbines omdat die bepaiingen volgens de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 niet langer toepasselijk zijn. - het bieden van milieubescherming via algemene regels voor op 30 juni 2021 vergunde en bestemde windparken gedurende een overbruggingsperiode, gedurende de tijd die nodig is om voor nieuwe windturbinebepalingen een milieubeoordeling te maken overeenkomstig de Richtlijn strategische milieubeoordeling van de EU. - de overeenkomstige bepalingen voor windparken van 3 of meer windturbines in de uitvoeringsregelgeving in het kader van de Omgevingswet niet in werking laten treden - voortzetting van de milieubescherming voor op 30 juni 2021 vergunde en bestemde windparken

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK013489

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele besluiten op grond van de Omgevingswet in verband met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over windparken

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-12-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-12-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-03-2022 Advies Raad van State uitgebracht
03-05-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 13-05-2022 Bekendmaking stb-2022-181
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-181
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling