Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Rbb2012, Reg en Or ivm nieuwe versies NTA8800 en BRL in 2022

Deze regeling wijst in drie ministeriële regelingen (Regeling Bouwbesluit 2012, Regeling energieprestatie gebouwen en de Omgevingsregeling) nieuwe versies aan van de energieprestatiebepalingsmethode NTA 8800 en de beoordelingsrichtlijnen 9500-U, 9500-W en 9501.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013498

Opschrift

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [PM datum, nr. 2021PM] tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012, de Regeling energieprestatie gebouwen en de Omgevingsregeling in verband met het aanwijzen van geactualiseerde versies van BRL 9500, BRL 9501 en NTA 8800 in 2022

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-12-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
20-01-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 05-04-2022 Bekendmaking stcrt-2022-8634
01-06-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-8634

Startpagina

Acties

Delen regeling