Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet implementatie richtlijn kleineondernemersregeling

De consultatie betreft het voorstel om de Richtlijn kleineondernemersregeling te implementeren. Het voorstel maakt toepassing van de kleineondernemersregeling in andere lidstaten mogelijk. Daarnaast worden termijnen voor de toepassing van de kleineondernemersregeling verkort.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK013499

Opschrift

Wet implementatie richtlijn kleineondernemersregeling

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-12-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
20-01-2022 Internetconsultatie (eind)
08-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-09-2022 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling