Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

Het besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs treft een regeling voor een experiment. Gedurende het experiment kunnen aspirant-studenten die vóór inschrijving niet aan de bijzondere nadere vooropleidingseisen voldoen, desondanks worden toegelaten tot een opleiding tot leraar basisonderwijs. Zij zullen vervolgens gedurende het eerste jaar van inschrijving moeten aantonen aan de gestelde eisen te voldoen. Hiermee wordt beoogd de toegankelijkheid van de pabo-opleidingen te verbeteren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 27923
KetenID WGK013530

Opschrift

Besluit van 5 juli 2022, houdende voorschriften voor een experiment met betrekking tot de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de opleiding tot leraar basisonderwijs, met het oog op verbetering van de toegankelijkheid (Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-11-2021 Internetconsultatie (start)
17-12-2021 Internetconsultatie (start)
14-01-2022 Internetconsultatie (eind)
14-01-2022 Internetconsultatie (eind)
10-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-02-2022 Voorhang start Tweede Kamer
24-02-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
15-03-2022 Voorhang einde Tweede Kamer
15-03-2022 Voorhang einde Eerste Kamer
05-04-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-06-2022 Advies Raad van State uitgebracht
01-07-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 08-07-2022 Bekendmaking stb-2022-290
09-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-290

Startpagina

Acties

Delen regeling