Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit goed verhuurderschap

Op basis van de Wet goed verhuurderschap moeten bij amvb nadere regels gesteld worden over de verwerking van persoonsgegevens bij het gemeentelijk meldplunt en de openbaarmaking van overtreders.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013533

Opschrift

Besluit goed verhuurderschap

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-09-2022 Internetconsultatie (start)
02-10-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 21-03-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-05-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 16-06-2023 Bekendmaking stb-2023-193
27-06-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-227
01-07-2023 Inwerkingtreding stb-2023-227

Startpagina

Acties

Delen regeling