Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Novelle Huwelijkse gevangenschap

Novelle tot schrapping van de aanpassing van artikel 449 Sr. in de wet tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen naar aanleiding van adviezen vanuit de uitvoeringspraktijk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36123
KetenID WGK013546

Opschrift

Wijziging van het bij koninklijke boodschap van 25 november 2019 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (Kamerstukken 35 348)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-12-2021 Internetconsultatie (start)
10-01-2022 Internetconsultatie (eind)
11-03-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-04-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 01-06-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
07-07-2022 Verslag
13-10-2022 Nota n.a.v. verslag
13-10-2022 Nota van wijziging
17-11-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 29-11-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
07-03-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 17-03-2023 Bekendmaking stb-2023-85
14-04-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-118
01-07-2023 Inwerkingtreding stb-2023-118

Startpagina

Acties

Delen regeling