Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet implementatie richtlijn belastingaanbieders

Op 18 februari 2020 heeft de Raad van de Europese Unie Richtlijn EU 2020/284 vastgesteld voor de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders. Deze richtlijn moet zijn geïmplementeerd met ingang van 1 januari 2024. De consultatie betreft het voorstel om deze richtlijn te implementeren. De voorschriften die met de regeling worden ingevoerd verplichten betalingsdienstaanbeiders om onder voorwaarden betaaldata van grensoverschrijdende transacties te verstrekken aan de belastingdienst.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Belasting
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 36231
KetenID WGK013562

Opschrift

Wet implementatie richtlijn betalingsdienstaanbieders

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
17-07-2020 Implementatieschema EU-richtlijn
09-12-2021 Internetconsultatie (start)
20-01-2022 Internetconsultatie (eind)
24-06-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-08-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 21-10-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
01-12-2022 Verslag
15-02-2023 Nota n.a.v. verslag
16-03-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 28-03-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
04-04-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling