Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET

Vaststellen van regels voor subsidie ter stimulering van de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013568

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-2021/329303, houdende vaststelling van regels voor subsidie ter stimulering van de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s (Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-12-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
25-01-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 25-04-2022 Bekendmaking stcrt-2022-11166
09-05-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-11166

Startpagina

Acties

Delen regeling