Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

Met het Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen worden aan het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten twee gelijkgestelde aandoeningen toegevoegd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Langdurige Zorg en Sport
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013631

Opschrift

Besluit van (..) houdende wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten in verband met het aanwijzen van twee aandoeningen die gelijkgesteld worden met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap (Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-12-2021 Internetconsultatie (start)
01-02-2022 Internetconsultatie (eind)
10-02-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-02-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-02-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
22-03-2023 Advies Raad van State uitgebracht
26-04-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 10-05-2023 Bekendmaking stb-2023-154
13-06-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling