Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Participatiewet ivm energietoeslag

Met dit wetsvoorstel wordt een bevoegdheid voor gemeenten gecreëerd om via de categoriale bijzondere bijstand een energietoeslag uit te keren aan inwoners met een laag inkomen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36057
KetenID WGK013634

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 25-02-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-02-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-03-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-03-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
15-03-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
31-03-2022 Verslag
19-05-2022 Nota n.a.v. verslag
29-06-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
07-07-2022 Nota van wijziging
07-07-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 12-07-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 36057
12-07-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 25-08-2022 Bekendmaking stb-2022-321
26-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-321

Startpagina

Acties

Delen regeling