Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling experiment verkoopregels wooncoöperaties

Met deze regeling wordt de Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties voorgezet op basis van de nieuwe experimenteerbepaling uit de Woningwet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013651

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-07-2022 Internetconsultatie (start)
31-08-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 07-12-2022 Bekendmaking stcrt-2022-32344
01-01-2023 Inwerkingtreding stcrt-2022-32344

Startpagina

Acties

Delen regeling