Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel regels vervolgfuncties bewindspersonen

Wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen. Er wordt een verplichte adviesaanvraag geïntroduceerd voor vervolgfuncties van gewezen bewindspersonen indien de vervolgfunctie ligt op het eigen voormalig beleidsterrein en binnen de private sector of een deel van de semipublieke sector. Daarnaast komt er een draaideur- en lobbyverbod. De verplichting tot adviesaanvraag en de draaideur en lobbyverboden gelden gedurende twee jaar na ontslag als bewindspersoon.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36549
KetenID WGK013683

Opschrift

Wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-12-2022 Internetconsultatie (start)
10-02-2023 Internetconsultatie (eind)
14-07-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
22-02-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 03-05-2024 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
21-06-2024 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling