Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen

Wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen. Er wordt een verplichte adviesaanvraag geïntroduceerd voor vervolgfuncties van gewezen bewindspersonen indien de vervolgfunctie ligt op het eigen voormalig beleidsterrein en binnen de private sector of een deel van de semipublieke sector. Daarnaast komt er een draaideur- en lobbyverbod. De verplichting tot adviesaanvraag en de draaideur en lobbyverboden gelden gedurende twee jaar na ontslag als bewindspersoon.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013683

Opschrift

Wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-12-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie

Startpagina

Acties

Delen regeling