Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. De richtlijn beoogt de vrijheid van vestiging binnen de EU te bevorderen door het voor vennootschappen gemakkelijker te maken om een grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing te effectueren, terwijl rechten van bijvoorbeeld aandeelhouders, schuldeisers en werknemers worden gewaarborgd. Daarvoor wordt richtlijn EU 2017/1132 over het vennootschapsrecht gewijzigd en aangevuld. De Nederlandse wetgeving bevat nog geen regeling voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen en de bestaande regeling voor grensoverschrijdende fusies zal moeten worden aangepast. Daarvoor zijn wijzigingen in Boek 2 BW (en de Wft) nodig.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 36267
KetenID WGK013723

Opschrift

Wet van [PM] tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (PbEU L 321/1) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
07-02-2022 Internetconsultatie (start)
07-03-2022 Internetconsultatie (eind)
08-07-2022 Ministerraad akkoord
12-07-2023 Implementatieschema EU-richtlijn
Raad van State 14-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
05-10-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 05-12-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
26-01-2023 Verslag
04-04-2023 Nota n.a.v. verslag
24-04-2023 Nota van wijziging
01-06-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Bekendmaking 12-07-2023 Bekendmaking stb-2023-252
12-07-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-254
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2023-254

Startpagina

Acties

Delen regeling