Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit aanpassing Besluit periodieke registratie Wet BIG ivm schrappen tweejaarseis

Verschillende beroepen in de zorg mogen alleen worden uitgeoefend door mensen die zijn ingeschreven in een register: het BIG-register. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen, tandartsen en apothekers. Elke vijf jaar moeten deze zorgverleners zich opnieuw registreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat de zorgverlener voldoende uren heeft gewerkt in zijn beroep of scholing heeft gevolgd. Met dit ontwerpbesluit wordt voorgesteld de eisen over de gewerkte uren aan te passen. Voorgesteld wordt dat voortaan ook de uren die zijn gewerkt vóór een werkonderbreking van langer dan twee jaar mogen worden meegeteld bij de vraag of iemand voldoende uren heeft gewerkt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013729

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-06-2022 Internetconsultatie (start)
30-06-2022 Internetconsultatie (eind)
19-09-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-09-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-09-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
12-10-2022 Advies Raad van State uitgebracht
20-10-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 01-11-2022 Bekendmaking stb-2022-422
01-12-2022 Inwerkingtreding stb-2022-422

Startpagina

Acties

Delen regeling