Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG ivm de periodieke registratie van de orthopedagoog-generalist en de klinisch technoloog

Een aantal beroepen in de zorg mag alleen worden uitgevoerd door mensen die zijn ingeschreven in een register: het BIG-register. Dit geldt ook voor het beroep van orthopedagoog-generalist en klinisch technoloog. Met dit ontwerpbesluit wordt voorgesteld te regelen dat deze zorgverleners zich elke vijf jaar opnieuw moeten registreren in het BIG-register. Daarnaast wordt voorgesteld vast te leggen hoeveel uren zij in die vijf jaar minimaal moeten hebben gewerkt om zich op grond van hun werkervaring opnieuw te kunnen registreren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013730

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-06-2022 Internetconsultatie (eind)
30-09-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-09-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
04-11-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
16-11-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-11-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
07-12-2022 Advies Raad van State uitgebracht
19-12-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 20-12-2022 Bekendmaking stb-2022-522
01-03-2023 Inwerkingtreding stb-2022-522

Startpagina

Acties

Delen regeling