Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling voertuigen ivm typegoedkeuring mobiele machines en reparaties LRV

Met deze regeling worden de nadere regels rond typegoedkeuringen voor mobiele machines gesteld. Dat is een nationale goedkeuring. Daarvoor zijn nadere regels in de Regeling voertuigen nodig, zoals die voor de Europese typegoedkeuringen via Europese verordeningen geregeld zijn. Daarnaast zijn vanuit de sector enkele reparatiepunten voor langzaamrijdende voertuigen (LRV) aangedragen. Die leiden tot aanpassingen in de Regeling voertuigen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013745

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-2022/352932, tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met nadere regels ten aanzien van de nationale typegoedkeuring van mobiele machines en enkele technische verbeteringen met betrekking tot de eisen aan langzaam rijdende voertuigen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-12-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie

Startpagina

Acties

Delen regeling