Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Experiment re-integratie

AMvB die het mogelijk maakt dat UWV bij experiment afwijkt van de wettelijke bepalingen die verhinderen dat zij bepaalde re-integratiemiddelen inzet voor volledig arbeidsongeschikte mensen in de WIA en Wajong.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013815

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-08-2022 Internetconsultatie (eind)
11-11-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-11-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
12-12-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
19-12-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-12-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
02-03-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 21-04-2023 Bekendmaking stb-2023-131
22-04-2023 Inwerkingtreding stb-2023-131
17-05-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling