Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit houders van dieren in verband met een grondslag voor regels over nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie

Met dit besluit wordt artikel 2.5 van het Besluit houders van dieren gewijzigd. Artikel 2.5 gaat over verlichting en ventilatie in stallen. Uit het vijfde en zesde lid blijkt dat een kunstmatig ventilatiesysteem moet zijn voorzien van een nood- en alarmsysteem. Voorheen was echter niet duidelijk aan welke eisen deze systemen moeten voldoen. In dit wijzigingsbesluit wordt een grondslag gecreëerd om die eisen bij ministeriële regeling te stellen. Aan het negende lid wordt toegevoegd dat niet alleen defecten bij de dagelijkse controle worden hersteld, maar ook defecten die zich voordoen bij het testen of keuren van de systemen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013844

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood- en alarmsystemen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 01-04-2022 Voorhang einde Tweede Kamer
01-04-2022 Voorhang einde Eerste Kamer
01-06-2022 Advies Raad van State uitgebracht
17-11-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Bekendmaking 28-04-2023 Bekendmaking stb-2023-129
01-07-2023 Inwerkingtreding stb-2023-129

Startpagina

Acties

Delen regeling