Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Regeling houders van dieren in verband met eisen aan nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie

In artikel 2.5, tiende lid, van het Besluit houders van dieren is een grondslag gecreëerd om bij ministeriële regeling regels te stellen over nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie bij het houden van dieren. Deze regeling bevat die eisen. De eisen zien zowel op de systemen zelf als op het testen en keuren van de systemen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013845

Opschrift

Regeling tot wijziging van de Regeling houders van dieren in verband met het stellen van eisen aan nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-06-2022 Internetconsultatie (start)
16-07-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 28-04-2023 Bekendmaking stcrt-2023-11473
01-07-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-11473

Startpagina

Acties

Delen regeling