Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingswet financiële markten 2024

Dit voorstel voorziet onder meer in aanscherpingen en wijzigingen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), een uitbreiding van het bonusverbod bij staatssteun en enkele wijzigingen in het prudentieel toezicht op verzekeraars met het oog op verbetering van de bescherming van polishouders. Daarnaast bevat het voorstel een aantal kleinere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het gebied van de financiële markten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36442
KetenID WGK013876

Opschrift

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-04-2022 Internetconsultatie (start)
12-06-2022 Internetconsultatie (eind)
11-11-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-11-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
09-02-2023 Advies Raad van State uitgebracht
15-05-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Tweede Kamer 03-10-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
13-03-2024 Nota n.a.v. verslag
27-05-2024 Wetgevingsoverleg
11-06-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
20-12-2024 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling