Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit implementatie richtlijnen voor beleggingsondernemingen en icbe's inzake duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren

Het ontwerpbesluit implementeert twee Europese gedelegeerde richtlijnen die regels voorschrijven omtrent het rekening houden met duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren door beleggingsondernemingen en icbe’s. Beleggingsondernemingen dienen bij het productontwikkelingsproces (ontwikkeling van bijvoorbeeld een beleggingsfonds) rekening te houden met duurzaamheidsdoelstellingen van de doelgroep en duurzaamheidsfactoren (ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping) indien het product wordt ontwikkeld voor beleggers met een duurzaamheidsdoelstelling. Voor beheerders van icbe’s wordt voorgeschreven dat de beheerder ervoor dient te zorgen dat duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd in de interne bedrijfsprocessen en risicobeheer. Verder dient een beheerder van een icbe duurzaamheidsrisico’s te integreren in het beheer van door hem beheerde icbe’s (beleggingsbeleid en risicobeheerbeleid).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK013882

Opschrift

Besluit implementatie richtlijnen voor beleggingsondernemingen en icbe's inzake duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2021/1269
EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2021/1270
21-03-2022 Internetconsultatie (start)
21-03-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
22-04-2022 Internetconsultatie (eind)
22-04-2022 Internetconsultatie (eind)
10-06-2022 Ministerraad akkoord
09-09-2022 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2021/1269
Raad van State 24-06-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-07-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 07-09-2022 Bekendmaking stb-2022-350
08-09-2022 Inwerkingtreding stb-2022-350

Startpagina

Acties

Delen regeling