Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW (sector vervoer, onderdelen spoorvervoer en wegvervoer)

Deze ministeriële regeling brengt de onderdelen spoorvervoer en wegvervoer uit de sector vervoer onder het toepassingsbereik van de Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW. Die regeling schrijft het minimumniveau voor van maatregelen die een aanbieder van essentiële dienst (AED) moet nemen om te voldoen aan de artikelen 7 en 8 van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013903

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van ........, nr. IENW/BSK-2022/….., tot wijziging van de Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW in verband met de regels voor de veiligheid van aanbieders van essentiële diensten in de sector vervoer, onderdelen spoorvervoer en wegvervoer

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-08-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
23-09-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling