Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW (sector vervoer, onderdelen spoorvervoer en wegvervoer)

Deze ministeriële regeling brengt de onderdelen spoorvervoer en wegvervoer uit de sector vervoer onder het toepassingsbereik van de Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW. Die regeling schrijft het minimumniveau voor van maatregelen die een aanbieder van essentiële dienst (AED) moet nemen om te voldoen aan de artikelen 7 en 8 van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013903

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van ........, nr. IENW/BSK-2022/….., tot wijziging van de Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW in verband met de regels voor de veiligheid van aanbieders van essentiële diensten in de sector vervoer, onderdelen spoorvervoer en wegvervoer

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-08-2022 Internetconsultatie (start)
23-09-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 25-10-2022 Bekendmaking stcrt-2022-27687
01-01-2023 Inwerkingtreding stcrt-2022-27687

Startpagina

Acties

Delen regeling