Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid

Dit wetsvoorstel is de tweede tranche van de aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor een versterkte pandemische paraatheid. Dit wetsvoorstel regelt twee dingen. Allereerst wordt een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid (dPG) van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in geval van een epidemie wettelijk geborgd. Deze sturingsbevoegdheid heeft betrekking op het treffen van medisch-operationele maatregelen door de GGD bij de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A of een directe dreiging daarvan. Daarnaast wordt voorzien in een grondslag om regels te kunnen stellen over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders de GGD de taken in het kader van de algemene infectieziektebestrijding laat uitvoeren. Op deze manier kan via kaderstelling worden gestuurd op een meer uniforme werkwijze van de GGD’en.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36483
KetenID WGK013912

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-12-2022 Internetconsultatie (start)
03-02-2023 Internetconsultatie (eind)
02-06-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-06-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-06-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
25-10-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-12-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
06-03-2024 Verslag
21-05-2024 Nota n.a.v. verslag
21-05-2024 Nota van wijziging
29-05-2024 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling