Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Zvw ivm wijziging systematiek eigen risico

Met dit wetsvoorstel wordt de systematiek van het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet aangepast. Voorgesteld wordt om in de Zorgverzekeringswet een grondslag op te nemen die het mogelijk maakt om vormen van zorg aan te wijzen waarvoor vaste bedragen worden geïntroduceerd voor de toepassing van het verplicht eigen risico. Voorts wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bepalingen over het verplicht eigen risico te herstructureren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013914
Status Voortijdig beëindigd

Opschrift

Wet van [datum] tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de invoering van vaste bedragen voor de toepassing van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-03-2023 Internetconsultatie (start)
05-04-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling