Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet en de Waterwet in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

Dit wetsvoorstel biedt waterschappen betere mogelijkheden om het profijtbeginsel toe te passen. Daarnaast kunnen waterschappen door de wijzigingen beter inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen in het eigen waterschap, zoals klimaatopwarming, de circulaire economie, de energietransitie en veranderingen in het eigen waterschap. Dit wetsvoorstel regelt ook dat Rijkswaterstaat en waterschappen, voor zover mogelijk, geen schadelijke stoffen meer hoeven te gebruiken bij het meten van de vervuiling in afvalwater.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Natuur en milieu | Stoffen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013923

Opschrift

Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-08-2022 Internetconsultatie (start)
30-09-2022 Internetconsultatie (eind)
31-03-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-04-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-06-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 12-04-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
06-09-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling