Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter

Met dit besluit wordt de veilige afstand, bedoeld in hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid (Wpg), vastgesteld op nul meter (nihil). Daarmee geldt op grond van artikel 58f Wpg dat iedereen die zich buiten een woning ophoudt geen afstand meer heeft te houden tot andere personen. Dit besluit is ook van toepassing in Caribisch Nederland.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Minister JenV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013928

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-02-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
22-02-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-02-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
23-02-2022 Bekrachtiging
23-03-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 24-02-2022 Bekendmaking stb-2022-89
25-02-2022 Inwerkingtreding stb-2022-89
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling