Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met de introductie van een nieuwe D-erkenning in de erkenningensystematiek van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Gebleken is dat in de keten van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht voor de ‘logistieke dienstverlener’ geen adequate erkenning bestond. Deze heeft nl. taken en bevoegdheden die niet onder te brengen zijn onder één van de andere erkenningen. In de huidige praktijk krijgt de logistieke dienstverlener een E-erkenning. De E-erkenning ziet echter op taken en bevoegdheden die zwaarder zijn dan noodzakelijk voor een logistieke dienstverlener. Dit vormt reden om specifiek voor deze schakel in de keten een nieuwe erkenning vast te stellen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Natuur en milieu | Stoffen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013937

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met de invoering van een D-erkenning

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-05-2022 Internetconsultatie (start)
22-06-2022 Internetconsultatie (eind)
03-02-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-03-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-04-2023 Advies Raad van State uitgebracht
12-04-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Bekendmaking 12-06-2023 Bekendmaking stb-2023-191
01-07-2023 Inwerkingtreding stb-2023-191

Startpagina

Acties

Delen regeling