Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tot vaststelling Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht en wijziging Regeling erkenningen vgsl

De Regeling opleidingstellingen en examens vervoer gevaarlijke stoffen wordt opnieuw vastgesteld ivm de introductie door de ICAO per 1.1.21 van een nieuwe trainingssystematiek: de Competency Based Training. De huidige nationale trainingseisen en aanpak voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht moeten om die reden in lijn worden gebracht met de nieuwe competency-based eisen. Dit houdt in dat iedereen werkzaam op het terrein van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht vanaf 1.1.2021 getraind moeten worden op de taken en verantwoordelijkheden horende bij de functies die zij bekleden. Er is een overgangsperiode periode van 2 jaar. Dit betekent dat de men per 1.1.2023 getraind moeten zijn conform de nieuwe competency based eisen. Dit heeft tot gevolg dat het huidige nationale erkenningenstelsel voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht moet worden aangepast. De Regeling opleidingstellingen en examens vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht wordt vanwege de aard van de aanpassingen opnieuw vastgesteld en voorzien van een nieuwe citeertitel.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013938

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-08-2022 Internetconsultatie (start)
27-09-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 22-02-2023 Bekendmaking stcrt-2023-5346
01-04-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-5346

Startpagina

Acties

Delen regeling